Despre noi - obștea Mănăstirii Sihăstria Voronei

Mănăstirea Sihăstria Voronei cu hramul „Buna Vestire” este o mănăstire de călugări, ctitori fiind Nicanor şi Ioan, Schimonahul Vladimir Machidon între anii 1856-1876. Obștea este formată din 12 viețuitori, stareţ fiind arhim. Ghedeon Huţanaşu.

Adresa: comuna Vorona, cod 717475, jud. Botoşani

Telefon: 0231 891150