Biserica Mănăstirii Sihăstria Voronei

Publicat

Biserica mare este o construcţie din zid, în formă de cruce, cu spaţiul interior compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis.

Biserica mare este o construcţie din zid, în formă de cruce, cu spaţiul interior compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este luminat de o fereastră la est şi una mică în nord, la proscomidie. La sud are construită o cameră pentru veştmântărie. Catapeteasma este din lemn sculptat. Naosul spaţios, este luminat de o fereastră la sud şi alta la nord. Pronaosul are spaţiul mic. Pridvorul spaţios, este luminat de o fereastră mare la vest. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, terminate în arc, cu grilaj metalic între ele. Pe pridvor este o turlă oarbă, de formă octogonală, cu patru ferestre şi acoperiş în formă de mitră arhierească. Este acoperită cu tablă zincată, aşezată în solzi. Intrarea în pridvor a fost prin partea de sud, dar s-a construit un nou pridvor din lemn, închis, cu geamuri, care are intrarea prin nord. Intrările în pridvor şi în pronaos se fac prin uşi din lemn, în 2 canaturi, cu geamuri în partea superioară. În pridvor, în peretele dinspre pronaos, este fixată racla cu osemintele Cuviosului Onofrei. Pardoseala este din scândură, iar acoperişul din tablă.

Citește alte articole despre: